+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Adaptační koordinátoři nově pro všechny žáky s OMJ

NPI ČR rozšiřuje služby adaptačního koordinátora pro všechny žáky s OMJ! S ohledem na dlouhotrvající distanční výuku mohou odteď adaptační koordinátoři pomáhat nejen nově příchozím, ale i žákům, kteří jsou v české škole už delší dobu a vypadávají z výuky nebo potřebují zvýšenou individuální podporu. Adaptační koordinátoři tedy mohou těmto žákům poskytovat individuální péči s důrazem na rozvoj češtiny.

Novinkou je také rozšíření cílové skupiny služeb NPI ČR, a to na všechny žáky s OMJ, s cizím i českým státním občanstvím. Týká se to adaptačních koordinátorů, překladatelských a tlumočnických služeb i poradenských služeb krajských center podpory.

publikováno: 22. 02. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.