+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Bezplatná jazyková příprava od září 2022 i na SŠ

V září 2022 nabyla účinnost vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mj. mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Touto vyhláškou se na středních školách zavádí bezplatná jazyková příprava (s platností do 1.9.2023).

Co jazyková příprava na SŠ znamená?

Žáci s cizí státní příslušností, kteří se vzdělávají ve škole v ČR nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti o zařazení do skupiny jazykové přípravy, se budou moci účastnit bezplatné jazykové přípravy k začlenění do středního vzdělávání v rozsahu 100-200 hodin.

Ta zahrnuje především výuku češtiny jako druhého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří se vzdělávají na SŠ, a také základy příslušného odborného jazyka používaného v daném oboru střední školy. Jazyková příprava probíhá primárně v odpoledních hodinách, žáci ale mohou být uvolněni z vyučování vlastní školy maximálně 3 hodiny týdně, pokud se výuka překrývá s JP.

Jazykovou přípravu realizuje škola určená k poskytování jazykové přípravy, a to pro žáky vlastní, i z jiných škol v kraji.

Pověření určených škol je v kompetenci krajských úřadů, přičemž ve správním obvodu kraje musí být umožněn vznik alespoň 1 skupiny.

Podrobnější informace najdete v článku: JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA NA SŠ 9/2022
Znění vyhlášky a metodická informace MŠMT ke stažení.

publikováno: 02. 09. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.