+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Co přinesla mezinárodní konference ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Ve dnech 20. a 21. června uspořádala společnost META v pořadí už 4. konferenci tentokrát s názvem UČÍME ČEŠTINU DĚTI A ŽÁKY S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM - zkušenosti a inspirace. Záštitu akci vyjádřila ombudsmanka Anna Šabatová a MŠMT.

Konference se nesla v příjemné atmosféře a v duchu myšlenek, že: „Principy práce s žáky, kteří neumí česky, se prolínají a jsou funkční napříč všemi stupni škol. Zaměření na prožitek a smysly funguje ve výuce češtiny stejně v MŠ, jako na SŠ. Naučit se cizí jazyk pouhou přítomností ve škole není samozřejmostí. Děti a žáci potřebují specifickou pomoc při výuce jazyka, aby se neocitali na okraji a měli možnost se plnohodnotně zapojit do vzdělávání.“

Den první – MŠ a ZŠ
První den byl věnován jazykové podpoře dětí a žáků s OMJ v mateřských a základních školách. Výuku v MŠ uvedla Tereza Linhartová z METY, která zároveň představila zbrusu novou publikaci pro pedagogy MŠ Nápadníček aktivit pro práci s celou třídou. Výukovou metodu KIKUS pak odprezentovala sama její autorka Edgardis Garlin z Mnichova. Jednou z myšlenek, o které se její práce opírá, je učinit svět srozumitelným prostřednictvím jazyka a zprostředkovat tak dětem proměnu z role „němého“ dítěte do role „mluvčího“.

Druhá část dopoledne byla zaměřená na praxi výuky češtiny jako druhého jazyka. Především učitelé se mohli inspirovat, jakou formou vyučovat češtinu jako druhý jazyk. Metodička Bára Nosálová poukázala na obrovskou svobodu a tvořivý potenciál, který výuka češtiny jako druhého jazyka učiteli přináší. Kristýna Titěrová dodala, že čeština jako druhý jazyk by měla být součástí kurikula. Organizaci jazykové přípravy a výuku češtiny představily ředitelka ZŠ nám. Curieových Tereza Martínková a metodička Markéta Slezáková.

Odpoledne proběhly workshopy k metodě KIKUS, jazykové diagnostice, výuce češtiny jako druhého jazyka a aplikaci na podporu čtení Včelka.

Prezentace z 20. 6. ke stažení:
Vzdělávací obsah češtiny jako druhého jazyka (Markéta Slezáková)

Reference
„Nejzajímavější pro mě byly prakticky zaměřené workshopy, inspirativní byl zejména KIKUS. Ale nerada bych opomněla přednášky, které byly velmi zajímavé též. Výborná a profesionální byla i organizace i mluvčí. Za zmínku stojí i skvělý catering a velkou radost mi udělalo, že ani na přírodu se nezapomnělo.“

Den druhý - SŠ
Druhý den byl zaměřen na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem na středních školách. Programová ředitelka METY Kristýna Titěrová a odborná pracovnice pro SŠ Michaela Jiroutová představily současnou situaci vzdělávání a formy metodické podpory, které společnost META středoškolským pedagogům nabízí. Hana Marková a Kristýna Šlajsová pak představily roční přípravný kurz pro zájemce o studium na SŠ, který realizuje META ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců.

Sanna Sinikka Mustonen z Univerzity Jyväskylän zprostředkovala zkušenost se začleňováním studentů na středních školách ve Finsku. Zdůraznila roli učitele, význam podpory mnohajazyčnosti, identity a motivace žáka s odlišným mateřským jazykem. Zmínila i význam zapojení učitelů pocházejících z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

Odpoledne pak proběhla panelová diskuze k tématu podpory studijního potenciálu mladých migrantů. Diskutovaly Marie Jelínková z Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, Marie Černíková z MŠMT, Halka Závorová Smolová z MHMP a Eva Kalinová z METY.

V diskuzi zazněla potřeba zajistit rovné podmínky pro přijímání žáků na střední školy, zjišťování počtů a úspěšnosti žáků a studentů na SŠ. A především pak zajistit podporu ve výuce češtiny jako druhého jazyka. Z diskuze vyplynula také vzájemná potřeba spolupráce všech klíčových aktérů v tématu začleňování žáků s OMJ na SŠ. Eva Kalinová na závěr uvedla, že kvalitní vzdělávání a rozvoj intelektuálního potenciálu mladých lidí je předpokladem pro uplatnění na trhu práce, a jejich opomíjení je ke škodě české společnosti.

Prezentace z 21. 6. ke stažení:
Současná situace na SŠ (Kristýna Titěrová)
Přímá práce s účastníky ročního přípravného kurzu a jejich rodiči (Hana Marková a Kristýna Šlajsová)
Roční přípravný kurz ke studiu na SŠ (Kristýna Titěrová)
Podpora středoškolských pedagogů při vzdělávání žáků s OMJ (Michaela Jiroutová)
Late Arrivals and Preparatory Studies in Finland (Sanna Mustonen)

Reference
„Nejzajímavější pro mě byla diagnostika úrovně jazyka a všechny další workshopy byly naprosto skvělé. Jsem nadšená, příště si v práci vyhradím účast na obou dnech. Už se těším.“

Po odpoledních workshopech pak proběhlo slavnostní vyhlášení 4. ročníku Jazykové a literární soutěže ČEŠTINA JE I MŮJ JAZYK. Více o vyhlášení najdete v článku.

Článek připravila: Lucie Soukupová
Autorky fotek: Kristýna Slavatová , Naďa Runštuková, Hana Marková

První den konference se konal v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který je spolufinancován Evropskou unií. Druhý den pak podpořily dánské The Velux Foundations.

publikováno: 19. 07. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.