+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

2. výzva Zlínského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1

Zlínský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: http://www.kr-zlinsky.cz/.

publikováno: 23. 02. 2012

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.