+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

META, o.p.s. vyhlašuje 4. ročník Jazykové a literární soutěže ČEŠTINA JE I MŮJ JAZYK - SBĚR UKONČEN

Žáci základních a středních škol se budou letos už po čtvrté zamýšlet nad tím, jaké to je, když přijde do neznámého prostředí člověk, spolužák z odlišné země a kultury, který nerozumí česky a v novém prostředí se musí zorientovat. Účast v Jazykové a literární soutěži podporuje vzájemné poznávání žáků, jejichž mateřským jazykem je čeština a žáků, kteří mají odlišný mateřský jazyk. Je zaměřená na český jazyk jako prostředek k vzájemnému porozumění. Pořádá META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů.

Letos budou jednotlivci, skupiny či třídy soutěžit ve třech kategoriích. V kategorii Promiňte, nerozumím, se budou žáci ZŠ do 6. tříd zamýšlet nad tím, jaké to je, když se ocitnou v neznámé zemi, kde všichni okolo mluví neznámou řečí. Ve Ztraceno v překladu budou žáci ZŠ od 7. tříd a SŠ uvažovat nad tím, k jakým nedorozuměním a situacím může dojít, když lidé mluví různými jazyky, pocházejí z různých zemí a kultur. Třetí, skupinovou kategorií, je Průvodce naší školou, ve které budou žáci ZŠ i SŠ vytvářet pomůcku pro orientaci v prostředí školy pro nové spolužáky bez znalosti češtiny. Forma literárních příspěvků i průvodce je libovolná, žáci mohou zvolit formát, který jim vyhovuje a je pro ně srozumitelný. Podívejte se webové stánky METY na jednotlivé kategorie a pravidla a hodnocení.

Zájemci se nejdříve registrují prostřednictvím online formuláře. Příspěvky poté mohou soutěžící posílat do 15. května 2018 emailem, poštou nebo zanést osobně na adresu METY, o.p.s. (najdete níže). Členové poroty, kteří budou příspěvky hodnotit, jsou nakladatelka Tereza Horváthová, scénárista Vojtěch Mašek a spisovatel Marek Šindelka.

Slavnostní vyhlášení proběhne v červnu během mezinárodní konference k tématu vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Autoři tří nejlepších příspěvků v každé kategorii získají zajímavé ceny v podobě elektroniky, zážitků a kurzu tvůrčího psaní.

V roce 2015 vydala META, o.p.s. sborník Čeština je i můj jazyk, kde naleznete finálové příspěvky všech tří předchozích ročníků. Inspirujte se.

Kontakt
E-mail: karaskova@meta-ops.cz
Telefon: 775 737 678
Adresa: META, o.p.s., V Tůních 10, 120 00 Praha 2

publikováno: 13. 03. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.