+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

4. výzva Jihočeského kraje - prirotiní osa 1

17. 2. 2011

Jihočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na Prioritní osu 1 - Počáteční vzdělávání - oblast podpory 1.1, 1.2.

Úplné znění výzvy je dostupné na internetových stránkách: http://opvk.kraj-jihocesky.cz.

publikováno: 17. 02. 2011

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.