+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Analýza k zařazování žáků-cizinců do výuky

NÚV analyzovalo potřeby škol z hlediska jazykové diagnostiky a zařazování žáků s OMJ do výuky. Podívejte se na shrnutí analýzy na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/19209/analyza-k-zarazovani-zaku-cizincu-do-vyuky-.html/.
Škoda jen, že NÚV používá stále termín žáci-cizinci. Otázka školám, zda by "Přivítali test, který by Vám při zařazování žáka do konkrétní třídy pomohl?" je trochu zavádějící ve chvíli, kdy je v podstatě jedinou optimální možností zařazovat žáka podle věku...
Jinak se výsledky analýzy (zvláště její závěrečná otázka) v podstatě shodují s našimi systémovými návrhy, se kterými se můžete seznámit v dokumentu http://www.meta-ops.cz/sites/default/files/pp_blok_web_final_0.pdf.
Ten vznikl jako výstup činnosti nadresortní platformy „Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem“ která v období červenec 2013 – červen 2014 diskutovala a připravovala soubor opatření a doporučení směřujících ke koncepčnímu zajištění vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Více informací o činnosti nadresortní platformy najdete na http://www.meta-ops.cz/tvorba-koncepce-v-oblasti-vzdelavani.

publikováno: 06. 01. 2015

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.