+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Co si myslí o světě dnešní středoškoláci? JSNS odpovídá

V květnu a červnu 2017 proběhlo pod hlavičkou programu Jeden svět na školách (Člověk v tísni) již počtvrté celorepublikové šetření mezi středoškoláky. Výzkum zjišťoval hodnoty a postoje studentů na různých typech středních škol (gymnázia, SOŠ, SOU).

Co považují středoškoláci za největší problémy ČR? Kde čerpají informace o současných společenských a politických tématech? Jak vnímají demokracii? Jaké mají volební preference? Jak hodnotí život za socialismu? Souhlasí s naším členstvím v EU a NATO? Myslí si, že mohou ovlivnit problémy ve své obci nebo ČR? A jak se staví k otázce migrace v ČR?

„Za nejzávažnější z uvedených problémů označili politickou reprezentaci. Soužití s romskou menšinou je ve srovnání s rokem 2014 pro středoškoláky výrazně méně závažné. Naopak podstatně narostlo vnímání migrace jako vážného problému ČR. Lze předpokládat, že na vnímání důležitosti tohoto problému ve chvíli, kdy v České republice v podstatě žádné nové migranty nemáme, mají velký vliv média a politici,“ říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách, v tiskové zprávě.

Závěrečnou zprávu, která přináší také srovnání s výsledky z let 2009, 2012 a 2014, si můžete stáhnout na stránkách JSNS.cz.

publikováno: 11. 09. 2017

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.