+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Cyklus seminářů zaměřených na začleňování žáků cizinců v Brně

META, o.p.s. nabízí v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci IV. cyklus 3 seminářů zaměřený na problematiku začleňování žáků cizinců do výuky. Jedná se o semináře: Úvod do problematiky začleňování žáků cizinců (24. 10. 2012), Čeština jako cizí jazyk (5. 11. 2012) a Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP - metody a možnosti výuky (22. 11. 2012).
Závaznou přihlášku naleznete na odkazu https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGZDMlZtMXNOWjNmWEdXT0xYV0k3MFE6MQ a další informace k seminářům v pozvánce a anotaci.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte koordinátorku projektu Terezu Günterovou (gunterova@meta-os.cz, tel. 773 609 395).

publikováno: 05. 10. 2012

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.