+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Cyklus tří seminářů na téma vzdělávání žáků cizinců

META, o.p.s. pořádá v průběhu října cyklus seminářů na téma vzdělávání žáků cizinců pro pedagogy ZŠ a SŠ. Cílem seminářů je posílit kompetence pedagogických pracovníků při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí.

Dne 6. 10. 2015, 9:00 - 16:00, Praha, místo bude upřesněno
Úvod do začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
Přihlášku naleznete zde.

Dne 13. 10. 2015, 9:00 - 16:00, Americké centrum, Praha, Tržiště 13
Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka
Přihlášku naleznete zde.

Dne 21. 10. 2015, 9:00 - 16:00, Skautský institut, Praha, Staroměstské nám. 4
Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce
Přihlášku naleznete zde.

Poplatky: Účastnický poplatek za osobu je 800,- Kč za 1 seminář.

Semináře je možné absolvovat jako cyklus nebo jednotlivě. Po absolvování každého semináře obdrží účastník certifikát. Pro jeho získání je nutné absolvovat seminář v plné délce.

publikováno: 10. 09. 2015

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.