+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dny otevřených dveří na ZŠ a panelová diskuze se blíží

Dny otevřených dveří pořádá společnost META ve dnech od 10. do 18. dubna 2018. Všechny akce jsou zaměřeny na organizaci a realizaci jazykové přípravy žáků s odlišným mateřským jazykem. Jsou určeny učitelům základních škol, dalším pedagogickým a poradenským pracovníkům a všem zájemcům, kteří se při své práci s žáky cizinci setkávají.

Své dveře otevřou dvě pražské základní školy ZŠ nám. Curieových, ZŠ a MŠ Angel a META a Centrum pro integraci cizinců během přípravného kurzu pro budoucí středoškoláky.

Návštěvníci budou moci nahlédnout do výuky, diskutovat s ředitelkami škol a lektorkami. Odborníci na vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem odprezentují organizaci intenzivní jazykové přípravy. Součástí Dnů otevřených dveří bude i panelová diskuze, kde budou debatovat zástupci odborné veřejnosti.

Harmonogram:

ZŠ a MŠ Angel

10. dubna 2018
Mladenovova 3240/12, Praha
9:15 - 10:00 příchod, registrace zájemců o náslech, náslech v hodině intenzivní jazykové přípravy (kapacita 10 lidí)
9:45 - 11:00 příchod, registrace, prezentace organizace intenzivní jazykové přípravy na škole (K. Titěrová, D. Osvaldová)
11:00 - 12:00 otevřená diskuse s lektorkou jazykové přípravy a s pedagogy školy zapojenými do metodické podpory
PŘIHLÁSIT SE

ZŠ náměstí Curieových

17. dubna 2018
ZŠ nám. Curieových 2, Praha 1
9:45 - 10:40 příchod, registrace, prezentace organizace intenzivní jazykové přípravy na škole (K. Titěrová, T. Martínková)
10:55 - 11:30 náslech v hodině jazykové přípravy (kapacita 10 lidí) nebo náslech v běžné výuce - začlenění a podpora žáků s OMJ (kapacita 10 lidí)
11:45 - 12:45 diskuse s lektorkou jazykové přípravy a pedagogy školy zapojenými do metodické podpory
PŘIHLÁSIT SE

Panelová diskuse k organizaci a realizaci jazykové přípravy žáků s OMJ

17. dubna 2018
Sněmovní 7, Praha 1 (seminární sál)
14:30 – 17:30 Setkání a diskuze s odbornou veřejností k modelům jazykové přípravy a sdílení dobré praxe
PŘIHLÁSIT SE

Roční přípravný kurz ke studiu na SŠ: CLICK WITH SCHOOL

18. dubna 2018
Jabok - VOŠ sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, Praha 2
10:00 - 13:00 příchod, registrace, prezentace intenzivní jazykové přípravy na SŠ (K. Titěrová, E. Kalinová, H. Marková)
11:20 -12:00 náslech ve výuce (dvě třídy, kapacita celkem 20 osob)
12:20 - 13:00 diskuse s lektorkami jazykové přípravy a sociálními pracovníky
PŘIHLÁSIT SE

Doporučujeme Vám absolvovat celý program v rámci jedné akce. Kapacity jsou omezené. Pro přihlášení využijte odkazů v programu PŘIHLÁSIT SE.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ
HARMONOGRAM KE STAŽENÍ

META , o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů
+420 773 609 395
vzdelavani@meta-ops.cz

Koná se v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057), který je spolufinancován Evropskou unií. A je určeno zájemcům, kteří svou činnost vykonávají na území hl. m. Prahy.

publikováno: 29. 03. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.