+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Dotační program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2012 v souladu s §4 a §19 nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity. Dotační Program je zaměřen na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin a vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovu.

Více informací na http://www.msmt.cz/file/18083

publikováno: 21. 10. 2011

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.