+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Hledáme učitele z Prahy a okolí

Sdružení META o.s. hledá na externí spolupráci učitelky a učitele 1. stupně se zkušeností s výukou žáků bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka (žáků s odlišným mateřským jazykem ) v běžné třídě ZŠ.

Dále hledáme učitelky a učitele druhého stupně, konkrétně předmětů český jazyk, matematika a přírodní vědy (oblast člověk a příroda). Rovněž se zkušeností s výukou žáků bez dostatečné znalosti vyučovacího jazyka v běžné třídě ZŠ.

Externí spolupráce bude spočívat v účasti na pracovních skupinách, jejichž úkolem bude specifikovat možnosti zapojení těchto žáků do výuky v běžné třídě, vytvářet ukázkové metodické a výukové materiály, apod. Účast na pracovních skupinách je honorována 350,- za hodinu.

Základním předpokladem pro účast na pracovních skupinách je zkušenost s cílovou skupinou žáků, tvořivost a schopnost hledat nové cesty výuky na bázi inkluzivního vzdělávání.

Životopisy a motivační dopisy zasílejte na titerova@meta-os.cz. Na této adrese také dostanete doplňující informace.

publikováno: 08. 11. 2011

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.