+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

INTERKULTURNÍ VÝCHOVOU A PROŽITKEM K TOLERANCI: nové metody v interkulturním vzdělávání

Multikulturní centrum Praha vás zve na akreditovaný seminář MŠMT.

Akce je určena pedagogům 2. stupně ZŠ, SŠ, SOŠ a SOU.

Účastníci budou mít možnost seznámit se s různými metodami práce v oblasti interkulturního vzdělávání, zamyslet se nad tím, co jim a jejich žákům interkulturní vzdělávání může přinést a naopak jaká mohou být rizika práce s tímto tématem. Seminář prožitkovou formou představuje, jaké konkrétní aktivity lze použít během výuky nebo po ní a dává prostor pro sdílení zkušeností jednotlivých účastníků.

ZDARMA! Počet míst je omezen!

Více informací na http://www.mkc.cz/cz/akce-650633/interkulturni-vychovou-a.html.

publikováno: 31. 03. 2014

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.