+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Inzerát

Občanské sdružení META- Sdružení pro příležitosti mladých migrantů hledá do své expertní pracovní skupiny učitele(ky) dějepisu, matematiky, metodi(č)ky, didakti(č)ky daných předmětů a učitele(ky) češtiny jako cizího jazyka, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na českých školách. Pracovní skupina se bude scházet cca jednou měsíčně a bude vytvářet metodiku začleňování dětí s OMJ do českých škol, konkrétně v předmětech dějepis a matematika.

Zájemci o práci v pracovní skupině mohou posílat své životopisy na e-mail titerova@meta-os.cz .

publikováno: 01. 07. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.