+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit vzestupně Text
Příklad 5 Čeština jako druhý jazyk / Co učit - obsah
Příklad 4 Čeština jako druhý jazyk / 4. pád - Co nakupujeme?
Příklad 3 Čeština jako druhý jazyk / 6. pád - KDE?
Přijímání na SŠ pro žáky s OMJ Střední školy / Přijímací řízení na SŠ Připravili jsme pro Vás přehled zásadních témat vztahujících se k přijímacímu řízení pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na SŠ.
PŘIJETÍ NA SŠ - CHECKLIST
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy/Прием в училище, покани, информация за училищата Zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. Here you can find a letter for parents to inform them about the admission to school and organizational...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy/Admiterea la scoala/invitaţii, informaţii pentru şcoli Přijetí do školy, zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. Admiterea la școală: în această secțiune se află un document destinat părinților,...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy/ القبول في المدرسة přijetí do školy, zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní.
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy/ Принятие в школу, повестки, информация для школы Základní školy / Přijetí do základní školy Přijetí do školy, zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. Принятие в школу, здесь находится сообщение для родителей, которое содержит информацию...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / сургуульд элсүүлсэн тухай Základní školy / Přijetí do základní školy Přijetí do školy, zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. сургуульд элсүүлсэн тухай, энэ нь сургуульд элсүүлэн авсан болон сургуульд явахтай...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / Прийняття до школи Základní školy / Přijetí do základní školy Zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. Прийняття до школи, тут знаходиться лист для батьків який інформує про прийняття до школи та...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / Nhận vào trường, Základní školy / Přijetí do základní školy Zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. ở đây là bức thư cho phụ huynh, bức thư này thônh báo về việc nhận vào học và các liên quan về mặt tổ...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / Admission to school Základní školy / Přijetí do základní školy Zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. Here you can find a letter for parents to inform them about the admission to school and organizational...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / Admission dans l’établissement Základní školy / Přijetí do základní školy Přijetí do školy: zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. Admission dans l’établissement: ici vous trouverez une lettre pour informer les...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / Admisión a clases Základní školy / Přijetí do základní školy přijetí do školy, zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. admisión a clases – aquí se encuentra una carta destinada a los padres que les informa...
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy / 在学校的录取 Základní školy / Přijetí do základní školy Zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. 学生被学校录取, 在这里有给家长的一封信,通知他们孩子被学校录取,并提供一些有关上课的须知和手续方面的信息,学校要给家长说更具体
Přijetí do školy, pozvánky, informace pro školy Přijetí do školy, zde se nachází dopis pro rodiče, který je informuje o přijetí do školy a organizačních náležitostech školní docházky, které škola pro rodiče upřesní. Here you can find a letter for parents to inform them about the admission to school and...
Přijde vám hodnocení dětí (ne)spravedlivé?
Přídavná jména a stupňování Zdroje a inspirace / Přídavná jména Výukový materiál pro vyrovnávací třídu v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba (barvy, protiklady), rod podstatných a přídavných jmen, stupňování přídavných jmen; poslech Krásný je vzduch.
Přídavná jména - pracovní list K dispozici je pracovní list na skloňování přídavných jmen - s přehlednou tabulkou a pomůckou pro začátečníky. Lze využít jako výklad, jako opakování, jako samostatnou práci - záleží na potřebách konkrétního žáka v konkrétní situaci. Začátečník postupuje...
Přídavná jména - dlouhý/krátký Cíl: Porozumění významu slov dlouhý a krátký + upevnění výrazů, sluchová analýza Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci II“, který je spolufinancován z prostředků...
Přídavná jména Pracovní list funguje jako souhrnný materiál pro téma „přídavná jména“ – v závislosti na úrovni studenta či požadavcích pedagoga lze používat jen vybraná cvičení. Obsahový cíl: - Žák rozpozná přídavné jméno od jiných slovních druhů - Je schopen určit, zda...
Příčiny zámořských plaveb Obsahový cíl: Studenti získají povědomí o příčinách zámořských plaveb a rozvoji vědy a techniky. Jazykový cíl: Studenti se naučí novou slovní zásobou a budou schopni dle vzoru formulovat jednoduché věty. Slovní zásoba: drahý kov, vzácné zboží,...
Prezentace z diskuzního setkání o pozici DAP V této prezentaci jsme se pokusili vymezit, jaký je rozdíl mezi dvojjazyčným školním asistentem, školním asistentem a asistentem pedagoga. Prezentace byla součástí online diskuzního setkání o pozici DAP ve školách a popisujeme v ní, jak tuto pozici...
Prezentace NPI - podpora školským zařízením Michal Kryl Překlady a tlumočení. Prezentace k metodické podpoře školských zařízení na území Prahy a Středích Čech od NPI ČR (autor Michal Kryl).
Přehled publikací Základní školy / Hodnocení žáků s OMJ Přehled publikací Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání.
Přehled probraného učiva Zapojení do výuky a materiály / ČJL I. stupeň ZŠ V přiloženém dokumentu se můžete inspirovat přehledem probraného učiva při doučování čínské žákyně 3. ročníku základní školy.
Přehled podpůrných opatření podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Zpracovali jsme přehled podpůrných opatření pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1. 1. 2020. Poprvé přehledně podpůrná...

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.