+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Ke stažení

V tomto oddíle jsou soustředěny veškeré materiály, manuály, pracovní listy, příručky metodické pokyny a další dokumenty, které se týkají pojednávaných témat. Tyto materiály lze volně stahovat a používat.

Vertical Tabs

Nadpisseřadit sestupně Text
Klíčový vizuál - Příčiny 1. světové války Střední školy / Člověk a společnost Obsahový cíl: - Žák pojmenuje a vysvětlí základní příčiny 1. světové války Jazykový cíl: - Žák doplňuje pojmy, používá odbornou terminologii Slovní zásoba: Partner, zbraň, nejlepší, centrální mocnosti, dohoda, trojspolek, vojenská síla, symbol, moc-...
Klokan rudý Zapojení do výuky a materiály / Propojení výuky obsahu a jazyka Výukový materiál byl upraven v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsahový cíl: - žák popíše hlavní...
Kolik je hodin? Pracovní list z oblasti Člověk a jeho svět do hodin českého jazyka na 1. stupni vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV. Hlavní myšlenkou je procvičovat pravopisné a...
Koloušek a soutok dvou potoků Obsahový cíl: - propojení češtiny s prvoukou (prostředí lesa a dvouhláska ou): živočichové, mláďata, rostliny, dřeviny, plodiny apod.) - žáci se naučí pracovat s odborným textem, dokážou jej identifikovat a porozumět mu Jazykový cíl: - žák rozšiřuje...
Komunikace s rodiči Setkání 21. 11. 2023 bylo věnováno tématům: jak nastavit efektivně komunikaci s rodiči s migrační zkušeností, jak pracovat s obavami ze "stigmatu" psychologické nebo speciálně-pedagogické podpory, jak v komunikaci postupovat u nastavení a vysvětlení...
Komunikační karty Komunikační kartičky pro děti ke sdělení základních potřeb a pocitů ( veselý, smutný, unavený). Soubor obrázků k dennímu režimu v MŠ. Materiál od autorky Terezy Šajnerové vznikl v rámci projektu Čeština na druhou! (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_069/...
Komunikační karty balíček MŠ
Koncovky přídavných jmen, rody Cíle: 1) Rozlišení mužského a ženského rodu zvířat 2) Přídavná jména velký, malý, tlustý, hubený 3) Zvířata ve čtvrtém pádě 4) Koncovky přídavných jmen podle rodů tlustý Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu „Využití e-learningu a elektronických...
Koníčky - mít rád Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Výukový materiál se souborem sloves na volný čas a vazbou "mít rád".
Kontrolní test – rodina, národnosti, slovesa
Korejská republika Profil Korejské republiky je uložen v příloze ve formátu PDF.
Korektura textu - najdi chybu Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. Taková zadání najdou žáci v didaktických testech z ČJL, které jsou součástí jednotných testů (přijímací zkouška, maturitní zkouška). Výukový...
Korýši Zapojení do výuky a materiály / Přírodopis Materiál vytvořila asistentka pedagoga pro svou žákyni na základní škole v Benešově. klíčová slova: korýši, kostra, rak, cévní soustava, nervová soustava, pohlaví
Koupelna Cíle: Cíl 1 – slovní zásoba v 1. pádě (záchod, umyvadlo, ručník, vana) Cíl 2 – slovní zásoba 1., 2., 4. a 7. pád, předložky (vedle, mezi), příslovce (vpravo, vlevo) Cíl 3 – slovesa (mýt se, čistit si, česat se) Výukový materiál byl vytvořen v rámci...
Koupelna, třída - předložky, kde, kam Cíl: Slovní zásoba vybavení koupelny a třídy (ručník, zubní kartáček, toaletní papír, medvěd/medvídek, vodovky, kostky, předložky na, do (na věšák, na stůl, do kelímku, do skříně), kde je + 1. pád, kam nalepíš + 4. pád, (případně i slovesa čistit si zuby...
Krabička první záchrany pro učitele Adaptace a klima školy / Adaptace a klima školy NPI ČR připravilo Krabičku první záchrany pro učitele - první dny a týdny se žákem bez znalosti češtiny ve třídě. Jedná se o praktickou příručku pro pedagogy základních škol, kteří vzdělávají žáky s OMJ. Příručka poskytuje praktická doporučení, jak...
Krabička vzpomínek a potěšení Jednorázová aktivita do třídy po příchodu žáka s OMJ. Cílem je zamyslet se nad tím, co nám pomáhá, když jsme smutní a vytvořit si nástroj, který nám může pomoci.
Křesťanství Pracovní list s komentářem vznikl v rámci aktivity Pracovní skupiny v projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci IV.
Krizová intervence/psychoterapie - kontakty Kontakty na krizové linky, centra a databáze terapeutů od organizace Osahatsi.
Křížovka Univerzální aktivita pro všechny úrovně pokročilosti.
Kruh otázek Čeština jako druhý jazyk / Univerzální aktivity Je třeba mít kartičky s otázkami - lze vytvořit i s žáky. Trénink reakce na otázku.
Kulturní dotazník a medailonek Kulturní dotazník slouží ke zmapování zájmů a kulturních preferencí žáků. Slouží také pro žáky s OMJ jako slovníček k některým pojmům v literatuře (žánry a druhy žánrů). Obrázky lze vystříhat a pracovat s nimi v rámci aktivit k upevnění slovní zásoby žáka...
Kulturní památky Výukový materiál Kulturní památky, kultura vystupování, historické osobnosti vznikl v rámci projektu EUF 2010-20 ve vyrovnávací třídě v Kostelci nad Orlicí. Obsah materiálu: slovní zásoba (hrad, zámek, zřícenina), historické osobnosti, bankovky,...
Kurikulum ČDJ a jazykový test pro ZŠ Pro výuku ČDJ v rámci nového systému jazykové přípravy vydalo NPI ČR kurikulum ČDJ pro základní školy. Materiál je vhodný pro úplné až mírně pokročilé začátečníky (cca do úrovně A2). Zahrnuje deset tematických celků a pracuje se dvěma úrovněmi...
Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání Kurikulum ČDJ pro předškolní vzdělávání, které stanovuje deset tematických okruhů pro jazykovou přípravu v mateřské škole. Určuje úroveň toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy v oblastech poslechu a mluvení a sociokulturních...
Kurikulum pro kurzy ČDJ na SŠ Předkládané kurikulum ČDJ pro SŠ slouží jako opora pro ty, kteří učí ČDJ na středních školách, doučují či asistují žákům s OMJ. Ne vždy se totiž v této situaci ocitají plánovaně, často se rekrutují z řad učitelů češtiny či cizího jazyka, což jim však samo...
Kurtovi přeskočilo (práce s knihou) Kurtovi přeskočilo (Erlend Loe) Kniha je ideální četba pro žáky s OMJ. Je ilustrovaná dost popisně a přitom vtipně. Výrazy postav ilustrovaných Kimem Hiorthøyem odpovídají tomu, jak jsou popsány v textu. Na každé straně dva větší obrázky. I ti žáci, jež...
Kurz českého jazyka pro začátečníky Čeština jako druhý jazyk / Pracovní listy - jak na to Soubor pracovních listů je určen pro cizince bez ohledu na jejich předchozí vzdělání a znalosti. Pracovní listy byly vypracovány pro výuku v heterogenních studijních skupinách, kde se nepředpokládá využití společného jazyka. Všechny pracovní listy byly...
KV Alkany V projektu OP VVV - SC2/5 - Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností byl v rámci odborných workshopů vytvořen učiteli chemie následující klíčový vizuál ke stažení.

Stránky

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.