+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Khulan na střední škole

První část příběhu o Khulan a o tom, jak si vedla na ZŠ si přečtěte v článku Khulan na ZŠ.

Po čtyřech letech na základní škole v ČR si měla Khulan vybrat střední školu. Jakou ale zvolit? V Mongolsku, odkud Khulan pochází, by se nijak rozhodovat nemusela. Tam by ji na konci osmé třídy čekaly zkoušky, a pokud by uspěla, pokračovala by až do 12. třídy na střední škole všeobecného zaměření.

Nakonec si Khulan podala přihlášku na 2 školy. Přijali ji na střední školu ekonomického směru. První ročník pro ni byl nesmírně náročný, zejména kvůli vysoce odbornému jazyku, se kterým se doposud jinde nesetkala (v předmětech účetnictví, právo, ekonomika, management...). Khulan svému studiu obětovala většinu volného času, musela se prostě víc učit než jiní spolužáci. Vše opět zůstávalo na ní, škola ji nijak výrazně nepodporovala.

Nakonec se na odborné předměty vždy dokázala naučit a prospívala s výbornými známkami. Potíž jí ale vždy dělaly jazyky. Základy angličtiny se Khulan učila již v Mongolsku, s němčinou však přišla poprvé do styku až na střední škole. A není nic těžšího, než se učit úplně cizí jazyk (němčinu) přes jiný cizí jazyk (češtinu). Právě kvůli náročnosti jazyků se Khulan ve čtvrtém ročníku rozhodla maturovat z matematiky.

Maturitní zkouška byla pro Khulan velkou překážkou. Odborné předměty a praktickou zkoušku zvládla bez problémů. Napodruhé si Khulan zvolila místo matematiky angličtinu a uspěla. Z českého jazyka a literatury (ČJL) to nezvládla ani na druhý pokus. Khulan se rozhodla maturitu udělat, a tak přestoupila na jinou školu do 4. ročníku na obor cestovní ruch. Stačilo chodit do školy a připravovat se na maturitu 1 rok. Během tohoto roku Khulan každé úterý ráno a odpoledne chodila na doučování angličtiny a každý pátek ráno i odpoledne na doučování češtiny. Skupinové odpolední doučování zajišťovala škola, ranní individuální lekce si musela platit sama. Učitelé byli velice vstřícní a snažili se Khulan pomoct. Nakonec se jí povedlo odmaturovat z ČJL i z AJ.

A co jí při přípravě na zkoušku z ČJL pomohlo?

  • odevzdávala ke kontrole 5 slohovek týdně, které spolu s učitelkou pak rozebíraly a opravovaly
  • nacvičovala takové slohové útvary, které mají jasnou strukturu a které Khulan šly (popis pracovního postupu, zpráva, vypravování)
  • procvičovala didaktický test – testy dostupné z Cermatu, ale hlavně i další, které připravovala sama paní učitelka
  • individuální vysvětlování a odůvodňování správných odpovědí v didaktickém testu
  • doporučení učitelky, které knížky si má k maturitě vybrat (Khulan např. vyzkoušela číst Babičku, ale nerozuměla jí a nechápala ji)
  • k vybraným knihám tipy na dobře zpracované filmy nebo audioknihy
  • navýšení času při písemné zkoušce a didaktickém testu o 15 minut (na základě vyšetření PPP)
  • naopak slovník doporučený poradnou při didaktickém testu nevyužila, protože by si jen krátila čas na čtení dlouhých pasáží

Khulan úspěšně odmaturovala v dubnu 2017, od září pak začala chodit na vyšší odbornou školu (obor personální řízení), kam byla přijata na základě dobrého studijního průměru. Letos si chce podat přihlášku na UK, obor andragogika.

Khulan už několik let žije v ČR bez rodičů, kteří se rozvedli a odstěhovali (maminka do Německa, tatínek zpět do Mongolska). Jak Khulan sama říká, její mongolština je jazykem 12leté dívky, se změnou bydliště se jeho vývoj zastavil. Do Mongolska by se vrátit nechtěla, právě kvůli jazyku, ale i kvůli odlišným společenským podmínkám. V jejích 23 letech má sebou hodně výzev a překonaných překážek. Ale také světlou budoucnost. Přejeme hodně štěstí!

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.