+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kiara 5 let, USA/Peru

Kiara se narodila v USA, její maminka pochází z Peru, tatínek je Čechoameričan. Rodiče mluví spolu i s dcerou anglicky, sourozence nemá. Rodina žila nějakou dobu v Anglii a také ve Španělsku. V obou zemích se rodiče pokoušeli dát Kiaru do MŠ, ale ta se vždy velmi vzpouzela. Při první návštěvě MŠ křičela a plakala, rodiče si ji tedy hned odvedli a holčička zůstala doma s maminkou. V pěti letech přijela s rodiči do České republiky. První návštěva v MŠ byla opět dramatická. Kiara křičela, plakala, kopala kolem sebe a za žádnou cenu nechtěla nechat rodiče odejít. Paní ředitelka ji nakonec násilím odtrhla od rodičů a odvedla do třídy. Od té doby Kiara dochází do Mš každý den. Zpočátku často plakala a vztekala se, stále se anglicky ptala paní učitelky, kdy si ji přijde vyzvednout maminka. Postupem času se na paní učitelku hodně upnula a nechtěla mluvit s nikým jiným. Na příchod neznámé osoby či paní učitelky z vedlejšího oddělení reagovala často křikem a pláčem. Paní učitelce se zdálo, že je dívka pod neustálým stresem a každá drobná změna ji vyvede z míry. Do činností se moc nezapojovala, spíše bloumala po třídě, nechtěla jíst ani pít. Později si našla kamarádku Karolínku a chtěla být stále s ní, následovala ji na každém kroku, což holčičce začalo být nepříjemné a začala ji odstrkovat. Ostatní děti si s Kiarou moc nehrají, vyjadřují se o ní často posměšně "Kiara je divná a pořád řve nebo nás otravuje". Je-li dívka vyvolána, aby zodpověděla nějaký dotaz při skupinové činnosti a trochu se v řeči zadrhává či koktá, ostatní děti obrací oči v sloup a komentují "ježiši". Učitelka nereaguje či děti okřikne "buďte zticha".
Otec dívky česky trochu umí, dělá ale chyby v gramatice i výslovnosti. Paní učitelka mu často zdůrazňuje, aby s dcerou mluvil česky, jako hlavní problém celé situace vidí učitelky právě v nízké podpoře češtiny ze strany rodičů a v rozmazlenosti holčičky. Kiara nejprve vůbec česky neuměla, půl roku po nástupu do MŠ poměrně dobře rozumí a trochu mluví. Žádnou speciální jazykovou přípravu v MŠ nemá, příští rok nastupuje do první třídy ZŠ.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.