+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kurz lektorských dovedností

Centrum pro integraci cizinců (CIC) otevírá další ročník Kurzu lektorských dovedností. Tento kurz je určen učitelům češtiny jako cizího jazyka, ale nejen jim. Jeho cílem je proškolení v nízkoprahové metodice výuky češtiny. Zároveň s absolvováním kurzu nabízí CIC placenou praxi a případně dlouhodobou spolupráci v rámci již existujících nízkoprahových kurzů češtiny, které již pořádá v Praze a středních Čechách.

Úvodní týdenní školení proběhne v Řeži u Prahy ve dnech 16. – 20. srpna. Do konce roku budou následovat ještě tři jednodenní setkání vždy některou sobotu v září, říjnu a listopadu. V prosinci bude kurz ukončen zkouškou.

Celková časová dotace kurzu je 100 hodin a cena pro účastníka 2000,- Kč. Kurz je podporován MŠMT, které jej také akreditovalo jako rekvalifikační kurz.

Příhlášky je možné podávat do 25. 7. na adrese jan.liska@cicpraha.org

Více informací na https://www.cicops.cz/cz/ (sekce „Další vzdělávání“).

publikováno: 10. 06. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.