+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO DĚTI-CIZINCE

Sdružení META o. s. realizuje v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů

           **INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA**  

Cílem kurzu je, aby si děti osvojily základní jazykové dovednosti pro orientaci v českém školním prostředí, v třídním kolektivu a v učebních předmětech, pro komunikaci se spolužáky a učiteli.

Kurz je určen především dětem, které jdou v září poprvé do české školy nebo jsou v české škole krátce.

Více informací získáte na přiloženém letáku.

publikováno: 01. 06. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.