+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Maja z Čech

Maja je desetiletá dívka, která se narodila v České Republice. Její národnost je tedy česká. Chodí do páté třídy základní školy. Maminka je z Bosny a Hercegoviny a tatínek je Srb. Proto Maja spadá do skupiny žáků s odlišným mateřským jazykem. Oba rodiče jsou schopni mluvit česky, i když s obtížemi.
Z SMS zpráv maminky je znát, že rodiče nemají dobrý písemný projev. Nejspíše se snaží především o zlepšení v mluvě. Nicméně rodiče velmi dobře spolupracují.

Maja chodila do mateřské školy již v ČR, takže před nástupem do ZŠ se již s českým jazykem setkala. Nastupovala do ZŠ bez dostatečných znalostí vyučovacího jazyka. Ve škole sedí vedle velmi schopné spolužačky, která stíhá výuku sledovat, zapojovat se a zároveň jí pomáhat, když neví, co má dělat. Dívka se velmi rychle naučila Maje vysvětlit, jak vše chápe ona. Z děvčat se staly velké kamarádky. Tráví spolu i hodně času o přestávkách. Jinak má se spolužáky velmi pěkné vztahy. Nyní mluví již celkem plynule česky. Umí skloňovat. Na písemném projevu je stále potřeba pracovat. S největšími problémy se potýká v českém jazyce. Když si je svou odpovědí jistá, s radostí se přihlásí a odpovídá. Umí svou odpověď zdůvodnit. Pokud se splete, umí se hned opravit. Často dostává stejně obtížné úkoly jako ostatní žáci.

Doma s Majou mluví maminka svým rodným jazykem, což je pro Maju dobré, i když náročné. Má totiž navíc dyslexii a dysortografii, což samozřejmě výuku češtiny neskutečně ztěžuje. Při psaní je mnohem pomalejší než ostatní žáci. Díky tomu má velmi omezený čas na práci. Často si jen opíše odpovědi, protože nad otázkami nestihne přemýšlet. Domů za Majou dochází paní, která jí s výukou pomáhá. Pro tento krok se rozhodli rodiče. Vědí, že Maje nejsou schopni pomoci s úkoly do školy. Paní učitelka hodnotí tento krok jako velmi pozitivní. Je vidět, že s ní doma někdo pracuje. Pokud Maja školní práci nestihne, doma jí s paní učitelkou dodělá. Třetím rokem má IVP.

Paní učitelka si je vědoma bariér, které Maja má. Není jedinou cizinkou ve třídě. Paní učitelka ví, že nemůže žáky srovnávat. Proto vypracovává jiné varianty testů. Tento krok se velmi osvědčil. Při známkování sleduje pokroky žáků. Majin zápal do výuky je veliký. Snaží se a zlepšení je vidět. Je komunikativní a bystrá.

nahoru

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.