+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

META, o.p.s. nabízí novou formu vzdělávání pro pedagogy!

Nabízíme rozšířený seminář pro učitele ZŠ, SŠ na téma Podpora při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.

Čím je to nové?

  • semináře jsou rozloženy do kratších časových úseků a probíhají odpoledne - učitelé se nemusí uvolňovat z výuky

  • v mezidobí budou účastníci ověřovat získané poznatky v praxi, což se bude následně společně vyhodnocovat - seminář je díky tomu ještě více praktický – učitelé sami vyzkouší různé metody a navíc se dozví o metodách ostatních

  • lektorky nabízí možnost návštěvy v hodině s následným rozborem, možné je i natočení videa na hodině s rozborem – rozbor hodiny je veden pozitivně, rozvíjí silné stránky pedagoga, učitelé se nemusí bát kritiky

Proč?

Cílem našich seminářů je opravdová změna výuky tak, aby odpovídala na potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem. Zároveň chceme, aby byli pedagogové při vzdělávání těchto žáků podporováni. A to se na jednorázovém semináři nestane...

Kdy a kde?

Začínáme už 6. a 13. února, 6. a 27. března, 10. dubna a 15. května, vždy 15:00- 17:30

META, o.p.s., V Tůních 10, Praha 2

Více informací o průběhu semináře najdete zde anotaci semináře zde, přihlásit se můžete zde. Pro více informací o seminářích kontaktujte Lucii Procházkovou na prochazkova@meta-os.cz.

publikováno: 09. 01. 2014

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.