+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Metodika Vytváření Kruhů přátel

Sdružení Rytmus vydalo metodického průvodce vytváření Kruhů přátel: o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi.

Kruh přátel nebo také „kruh podpory“ je záměrně vytvořená skupina žáků, která vzniká, aby podpořila spolužáka, jenž není pevnou součástí kolektivu a je z nějakého důvodu izolován. Důvodem může být např. zdravotní postižení, závažné poruchy chování nebo jakékoliv znevýhodnění, které žáka odlišuje nebo mu brání v navazování přátelství. Metodu Kruhu přátel lze využít ve školkách, základních i středních školách. Jeho velkou výhodou je, že nevyžaduje od učitelů velký časový závazek, neboť značnou část aktivit zajišťují vrstevníci, kteří kruh podpory tvoří. Role dospělého tak spočívá v setkávání se Kruhem přátel každý týden na 20-30 minut a vést proces řešení problémů.

Metodický průvodce je rozdělen do sedmi přehledných kapitol, které krok za krokem popisují, jak vytvoření Kruhu přátel podpořit. Nedílnou součástí příručky jsou příklady dobré praxe – příběhy dětí a mladých lidí, pro které byly Kruhy přátel úspěšně vytvořeny.

Autory publikace jsou Colin Newton a Derek Colin, lektoři a odborníci na problematiku inkluzívního vzdělávání z britské organizace Inclusive Solutions.

Metodického průvodce Vytváření Kruhů přátel můžete získat v o.s. Rytmus, Londýnská 81, Praha 2. Cena 240 Kč (+ poštovné a balné). Kontakt: prodej@rytmus.org nebo +420 224 251 610

publikováno: 10. 06. 2013

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.