+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MŠMT vyhlásilo RP pro děti z EU

Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2014 podle § 20 odst. 5 písmeno a) a § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozvojový program ve vzdělávání Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.

Více na http://www.msmt.cz/file/32163/.

publikováno: 15. 10. 2013

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.