+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MŠMT vyhlásilo RP Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

Máte-li ve škole žáky z EU, kteří potřebují jazykovou přípravu nebo podporu v češtině jako druhém jazyce, do 3. 12. 2014 do 15 hod. máte možnost zažádat si o peníze z rozvojového programu.

Více informací na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-zajisteni-bezplatne-pripravy.

publikováno: 12. 11. 2014

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.