+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Nenávist není řešení

Jako organizace věnující se dlouhodobě tématu vzdělávání a integraci žáků z odlišného kulturního a jazykového prostředí do českých škol jsme si vědomi závažnosti současných událostí ve Francii. Jsme přesvědčeni, že fyzická likvidace názorových odpůrců je v zásadním rozporu s demokratickými hodnotami. Odsuzujeme všechny projevy násilí páchaného ve jménu jakéhokoli náboženství či ideologie.

Události posledních dní, jejich mediální obraz a probíhající diskuze mají nepřímý dopad i na děti a žáky s migrační zkušeností ve školním prostředí. Oceňujeme a podporujeme pedagogy, kteří si udržují zralý přístup, nepodporují stereotypní a xenofobní rétoriku uvádějící do spojitosti obecné ohrožení a muslimské žáky a studenty, potažmo jakékoliv žáky s migrační zkušeností.

Školní prostředí je místem, kde si mladí lidé utvářejí svou identitu i hodnotový systém. Nyní žáci v našich školách očekávají, jakým způsobem se jejich učitelé k současným událostem postaví.

META, o.p.s.

publikováno: 16. 01. 2015

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.