+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

První celostátní konference ke vzdělávání žáků-cizinců NIDV

V prostorách MŠMT se 20. října 2017 uskutečnila konference pro pedagogy s názvem „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty – cizince“. První celostátní setkání odborníků a pedagogů věnovanou integraci a vzdělávání dětí – cizinců pořádal Národní institut pro další vzdělávání.

Na konferenci vystoupili odborníci z MŠMT, Národního institutu pro další vzdělávání, Národního ústavu pro vzdělávání, České školní inspekce, nadací a neziskových organizací. Představili možnosti podpory škol vyplývající nejen z nastavené legislativy, ale také z dotačních programů či podpůrných opatření pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Za společnost META o.p.s. na konferenci vystoupila vedoucí služeb pro pedagogy Kristýna Titěrová, workshop pro účastníky konference pak vedla metodička češtiny jako druhého jazyka Hana Mlynářová.

NIDV u příležitosti konference vydala také svůj Bulletin věnovaný právě tématu dětí/žáků - cizinců ve školách, jejich vzdělávání a integraci: http://www.msmt.cz/file/44333/download/

Více informací ke konferenci naleznete na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/prvni-celostatni-konference-ke-vzdelavani-zaku-cizincu

publikováno: 23. 10. 2017

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.