+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Seminář Výuka češtiny jako cizího jazyka a MKV v Pardubicích

Pro pedagogické pracovníky z Pardubického kraje pořádá sdružení META o.s. v listopadu 2011 dva akreditované semináře zaměřené na problematiku vzdělávání žáků cizinců.

Seminář Výuka češtiny jako cizího jazyka se uskuteční 11. 11. 2011 (9:00 – 15:30).

Seminář Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP – konkrétní metody a možnosti výuky proběhne 22. 11. 2011 (8:30 – 15:00.

Více informací o seminářích naleznete v přiložené pozvánce. Přihlášku na semináře posílejte do 7. 11. 2011.

publikováno: 01. 11. 2011

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.