+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Semináře pořádané Multikulturním centrem Praha

MKC Praha pořádá semináře Interkulturní třída a škola a Metody MKV pro učitele. Dva jednodenní semináře jsou určeny pro učitele ZŠ a SŠ a jsou zaměřené na interkulturní vzdělávání.
Přijďte získat tipy, jak zajistit rovné šance a příležitosti pro své žáky s ohledem na jejich potřeby, přehled o materiálech a přístupech v oblasti MKV a GRV, jejich silných stránkách i slabinách.
Více informací získáte na http://migraceonline.cz/prihlaska.shtml?x=2365403.

publikováno: 12. 11. 2012

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.