+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Semináře zaměřené na problematiku vzdělávání cizinců s navazujícími tematickými workshopy

V rámci podpořeného projektu programu Evropského integračního fondu v rámci MV ČR připravilo sdružení META

Odborný seminář zaměřený na problematiku vzdělávání cizinců s navazujícími tematickými workshopy.

Semináře proběhnou ve třech krajích - Jihomoravském, Jihočeském a na Vysočině.

Komu je seminář určen?

Všem pedagogickým pracovníkům (učitelé, výchovní poradci, metodici prevence, ředitelé), kteří v rámci svého působení řeší problematické situace spojené se začleněním žáků-cizinců do školního prostředí jak na rovině pedagogické, tak na rovině organizační.

Obsah semináře:

Seminář je dvoudenní. Obsahem prvního semináře je úvodní kurz Začleňování cizinců do českých škol zaměřený na úvod do problematiky vzdělávání cizinců, na který ještě tentýž den navazují dva volitelné workshopy A - Začleňování cizinců do českých škol – pohled z praxe / B - Nástroje začleňování cizinců . Druhý seminář je volitelný z nabídky dvou tematicky navazujících seminářů – C - Čeština jako cizí jazyk / D - Práce s diverzitou na školách. Anotace jednotlivých seminářů / workshopů jsou k dispozici zde.

Semináře v Brně se uskuteční: 4.5. a 10.5. 2010 v prostorech CPIV Brno, Mezírka 1, Brno.

Semináře v Jihlavě se uskuteční: 5.5. a 13.5. 2010 v KÚ- odbor školství, mládeže a sportu, Věžní 28, Jihlava.

Semináře v Českých Budějovicích se uskuteční: 18.5. a 24.5. 2010 v KÚ- odbor školství, mládeže a sportu, Boženy Němcové 49/3, České Budějovice.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o včasnou registraci a zároveň volbu jednotlivých seminářů (A/B + C/D) na emailu titerova@meta-os.cz. Zde Vám také rádi poskytneme více informací.

Semináře jsou bezplatné.

publikováno: 23. 04. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.