+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Semináře zaměřené na problematiku vzdělávání žáků cizinců v Pardubickém kraji

Pro pedagogické pracovníky z Pardubického kraje pořádá sdružení META o.s. v říjnu a listopadu 2011 cyklus 3 akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků cizinců.

Seminář Úvod do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem se koná dne 31. 10. 2011 od 9:00 do 15:30, seminář Výuka češtiny jako cizího jazyka se koná 11. 11. 2011 od 9:00 do 15:30 a seminář Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP se koná 22. 11. 2011 od 8:30 do 15:00.

Více informací o seminářích naleznete v přiložené pozvánce. Přihlášku na semináře posílejte do 23. 10. 2011 na adresu info@meta-os.cz.

publikováno: 04. 10. 2011

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.