+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Skončil projekt Diskriminace do školy nepatří!

V rámci projektu DISKRIMINACE DO ŠKOLY NEPATŘÍ! jsme v METĚ poskytovali poradenství ve vzdělávání a a dobrovolnickou podporu. Rodičům dětí navštěvujících českou školu nebo přímo studentům jsme nabízeli odbornou radu a pomoc se zvládáním problémů, které mohou ve škole nastat.
Připravili brožuru mapující nejčastější situace, které mohou být na překážku úspěšnému studiu a vzdělávání žáků cizinců, která pomůže rodičům, žákům i učitelům rozpoznat možné znaky diskriminace a účinně jim předcházet. Ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab vznikla povídková kniha pro mládež na téma migrace a integrace; autory jsou známí spisovatelé, kteří mají s migrací osobní zkušenost.

S užitečnými výstupy projektu se můžete seznámit zde.

publikováno: 31. 05. 2016

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.