+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Stanovisko ČŠI - poskytování poradenských služeb dětem a žákům s OMJ

Česká školní inspekce vydala stanovisko k vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem dle novelizovaného školského zákona 82/2015 Sb. Zveřejněné zde: http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Stanovisko-Ceske-skolni-inspekce-poskytovani-porad. ČŠI je ve shodě s pohledem METY. Co to znamená pro vzdělávání žáků s OMJ v praxi a jak postupovat, najdete informace na Inkluzivní škole podpora žáků v praxi a novela ŠZ 2016

publikováno: 21. 04. 2017

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.