+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity otevírá nový studijní obor!

Nově akreditovaný studijní obor prezenčního navazujícího magisterského studia Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem nabízí Katedra českého jazyka a literatury PdF MU od akademického roku 2017/2018. Cílem dvouletého jednooborového studia je připravit studenty teoreticky i prakticky na výuku českého jazyka a literatury nejen v běžných třídách základních škol, ale i v třídách jazykově a kulturně nehomogenních, tj. ve třídách se žáky, pro něž český jazyk není jazykem mateřským. Nově otevírané studium je z hlediska společenských potřeb a školské praxe velmi aktuální. Absolvent oboru je plně kvalifikován k výkonu profese učitele českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy a na odpovídajícím stupni víceletých gymnázií, přičemž disponuje specializovanou profesní kompetencí pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem.

Další informace o oboru naleznete zde.

publikováno: 13. 02. 2017

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.