+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vyhlášení programu MŠMT na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2010

MŠMT vyhlašuje dotační program pro ZŠ, SŠ, VŠ, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nestátní neziskové organizace, který je v souladu s usnesením vlády č. 224/2010 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009.

V souladu s usnesením vlády mohou být projekty směrovány pouze na podporu cizinců z tzv. třetích zemí legálně pobývajících v ČR. Nebudou podporovány aktivity pro děti cizinců a mládež – cizince z Evropské unie, azylantů, žadatelů o azyl a žadatelů a poživatelů mezinárodní ochrany.

Ministerstvo přijímá žádosti nejpozději do 5. 5. 2010.

Více informací naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyhlaseni-programu-msmt-na-podporu-aktivit-v-oblasti-1?ref=m&source=email&lred=1.

publikováno: 08. 04. 2010

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.