+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Vyhlášení rozvojového programu - Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců ze třetích zemí na rok 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2014 podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců ze třetích zemí na rok 2014.

Kontaktní osoba: PhDr. Hana Frýdová Tel: 234 811 449 e-mail: frydova@msmt.cz

Žádost musí být podána nejpozději do 1. 11. 2013 do 14 hod.

Více informací na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-bezplatna-vyuka-prizpusobena.

publikováno: 04. 10. 2013

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.