+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Výzva č. 28 hl. m. Prahy: Inkluze a multikulturní vzdělávání

Díky této výzvě mohou školy žádat o finanční prostředky na intenzivní kurzy češtiny a dvojjazyčné asistenty, dále pak na interkulturní pracovníky, doučování žáků s OMJ ve školách nebo vzdělávání pedagogických pracovníků v tomto tématu aj.

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Bližší informace k výzvě, její celé aktuální znění a kontakty naleznete na stránkách www.penizeproprahu.cz.

publikováno: 21. 02. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.