+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Výzva MŠMT „Šablony pro ZŠ (mimo Prahu)“ umožňuje školám čerpat finance na zajímavé projekty

V rámci této výzvy mohou školy např. žádat o financování personální podpory ve formě asistenta pedagoga, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga nebo školního psychologa. Dále lze finančně podpořit např. DVPP v oblastech inkluze, vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů ZŠ. Aktuálně může ZŠ čerpat finanční podporu na doučování nebo přípravu na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Žádosti mohou ZŠ podávat nejpozději do 30.6.2017. Výzva: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_zjednodusene_projekty_22_a23/Vyzva_Sablony_pro_MS_a_ZS_I_MRR.PDF Příloha č. 3 – Přehled šablon: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_zjednodusene_projekty_22_a23/Priloha_c_3_Prehled_sablon1.pdf

publikováno: 31. 05. 2017

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.