+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

MV vyhlásilo výzvu pro obce na podporu integrace cizinců

Ministerstvo vnitra ČR otevřelo výzvu k podávání žádostí do dotačního programu Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni. Program lze využít na výuku ČDJ, činnost asistentů pedagogů a překladatelů, vzdělávání pedagogů, podporu integrace v základních a mateřských školách a další aktivity. Dotační program platí pro celé území ČR a oprávnění žádat mají obce či městské části. Dotace je poskytována ze státního rozpočtu, a to do max. 90 % nákladů projektu. Žádosti je možné podávat do 15. 1. 2021. Projekt může být důležitým zdrojem pro financování jazykové podpory zejména v regionech. Doporučujeme proto školám, aby se informovaly u svého zřizovatele, jestli se chystá žádost podat.

publikováno: 30. 11. 2020

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.