+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financování (nejen) pozice ukrajinské asistentky pedagogů na období září - prosinec 2024

MŠMT finančně podpoří ve školním roce 2024/2025 školy s větším zastoupením ukrajinských uprchlíků.
Finanční prostředky budou určeny na období září-prosinec 2024. Podpora se bude týkat MŠ, ZŠ a SŠ, které mají alespoň 10 cizinců s dočasnou ochranou a zároveň tvoří podíl těchto cizinců alespoň 10 % ze všech dětí a žáků.
Finanční prostředky je možné čerpat na personální podporu a ostatní neinvestiční výdaje. Výše normativu se bude odvíjet od počtu ukrajinských uprchlíkův v dané škole.
Více na stránkách edu.cz.

publikováno: 04. 12. 2023

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.