+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Financujte vzdělávání vašich žáků s OMJ z nově vyhlášené výzvy č. 49 hl. města Prahy

Hlavní město Praha v rámci Operačního Programu Praha - Pól růstu ČR vyhlašuje výzvu č. 49 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.

Díky této výzvě si mohou pražské mateřské, základní a střední školy žádat o finanční prostředky na různé aktivity spojené se vzděláváním a začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem.

Můžete z ní hradit následující:

Podporované aktivity pro MŠ

•Dvojjazyčný školní asistent
•Interkulturní pracovník/komunitní tlumočník
•Intenzivní jazykové kurzy ČDJ
•Projektová výuka
•Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
•Stáže pedagogických pracovníků
•Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
•Komunitně osvětová setkávání

Podporované aktivity pro ZŠ a SŠ

•Dvojjazyčný školní asistent
•Interkulturní pracovník/komunitní tlumočník
•Intenzivní jazykové kurzy ČDJ
•Doučování dětí s OMJ ve školách
•Projektová výuka
•Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků
•Stáže pedagogických pracovníků
•Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
•Komunitně osvětová setkávání
•Volnočasový klub

Termíny:

Příjem žádostí bude zahájen 7.1. 2019.

Ukončení příjmu žádostí bude 26.9.2019.

Bližší informace k výzvě, její celé aktuální znění a kontakty naleznete na stránce http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-49-inkluze-a-multikulturni-vzdelavani-ii/.

publikováno: 05. 12. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.