+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

I Jan Amos chodil do školy v cizině – workshop pro školy

České školy navštěvuje kolem 2 % žáků cizinců. Žáků, kteří nerozumí češtině, je ovšem ve školách ještě o něco více, než je zjištěný počet cizinců MŠMT. Přesné číslo neznáme. Migrace a nové neznámé prostředí přináší dětem a mladým lidem, kteří přicházejí z odlišného jazykového a kulturního prostředí, nemalé obtíže. Přináší je i českým spolužákům, kteří mohou mít z jinakosti a komunikace s nimi obavy. Dobrou zprávou pro pedagogy je, že na náročná témata jako je právě migrace nejsou sami.

META nabízí základním a středním školám workshop s příhodným názvem I Jan Amos chodil do školy v cizině. „Workshopy mají za úkol vytvořit bezpečný prostor pro otevřenou diskuzi, což je prvním krokem k pozitivní změně často radikálních nálad ve společnosti“, říká programová ředitelka METY. Kristýna Titěrová. Dvě hodiny, které žáci s lektory stráví, je uvede do témat jako je migrace, zodpovědné zacházení s informacemi, radikalizace a vědomí vlastní kulturní identity.

Žáci se během workshopu přenesou do situace, kdy začínají žít, chodit do školy a hledat přátele v neznámé zemi. Učí se pojmenovávat důvody a důsledky změny prostředí, identifikovat překážky, které brání začlenění do nové společnosti. Zamýšlí se i nad tím, co může třída pro nově příchozího spolužáka udělat, aby se zorientoval a „zapadl“. Lektorský tým tvořený dobrovolníky cizinci a pracovníkem METY servíruje žákům témata formou zážitků, her a otevřenou diskuzí. Díky cizojazyčným lektorům v týmu např. z Vietnamu, Ruska, Ukrajiny nebo Venezuely mají žáci příležitost zažít výuku v jazyce, kterému nerozumí, a vcítit se tak na chvíli do situace žáka s odlišným mateřským jazykem.

Zájem o multikulturní workshopy ze strany škol roste, souvisí to i s pozvolna narůstajícím počtem žáků cizinců ve školách. Dlouholetý lektor Jan Heinrich k tomu říká: „Pedagogové vyjadřují zájem podpořit přátelské soužití žáků z různých kultur ve třídě a zprostředkovat zkušenost, kterou v české škole zažívají nově příchozí děti z jiné země. Řada škol se na nás obrací opakovaně a chtějí uspořádat program v dalších třídách.“

Zájemci se mohou zaregistrovat prostřednictvím on-line formuláře anebo kontaktovat Anežku Karáskovou z METY (e-mail: workshopy@meta-ops.cz, tel.: +420 775 418 258).

Připravila: Lucie Soukupová
Autorka fotek: Naďa Runštuková

Související článek:
Potřebují české školy multikulti workshopy?

publikováno: 24. 08. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.