+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Informační online setkání pro ukrajinské asistentky/ty pedagoga z MŠ a ZŠ

Pracujete v základní nebo mateřské škole v ČR jako asistentka nebo asistent pedagoga a věnujete se podpoře dětí z Ukrajiny?
Chcete se dozvědět praktické tipy a inspirovat se novými materiály do výuky?
Zajímají vás zkušenosti jiných ukrajinských asistentek pedagoga?

Připojte se na online informační a metodické setkání:
6. září 2023 od 17.00 do 19.00 hod

Registrujte se prosím zde.

Setkání se zaměří na téma adaptace a začleňování nově (i dříve) příchozích dětí a žáků z Ukrajiny do MŠ a ZŠ.
Na setkání budeme společně prozkoumávat strategie a osvědčené postupy, které pomohou usnadnit příchod a podporu dětí na jejich nové školní cestě. Cílem je vytvořit inspirativní a podpůrné prostředí, které umožní vícejazyčným dětem začlenit se do nového školního prostředí.

Tématem vás provedou:

- Zuzana Prokopová, metodička pro ZŠ, META, o.p.s.
- Kristýna Chmelíková, metodička pro MŠ, META, o.p.s.
- Dvojjazyčné asistentky pedagoga z MŠ a ZŠ (bude upřesněno)

Účast je zdarma. Přihlášeným účastnicím/účastníkům zašleme odkaz na ZOOM. Registrujte se prosím do 1. září 2023, kapacita online setkání je omezena.

Kvůli sdílené prezentaci je nutné se přihlásit z počítače (mobil není dostačující).

Setkání proběhne v češtině, pro případ potřeby bude ale v průběhu celého setkání přítomna tlumočnice (tlumočení z/do ukrajinštiny).

Setkání je určeno pro ukrajinské asistentky a asistenty pedagoga, kteří již pracují v MŠ nebo ZŠ.

Projekt je realizován za technické a finanční pomoci UNICEF v rámci pracovního plánu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЙНА ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ АСИСТЕНТІВ І АСИСТЕНТОК ПЕДАГОГА В ДИТЯЧИХ САДКАХ І ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ

Ви працюєте асистенткою чи асистентом педагога у дитячому садку чи початковій школі та займаєтесь підтримкою дітей з України?
Хотіли б отримати практичні поради та дізнатися про нові навчальні матеріали?
Вам було б цікаво дізнатись про досвід інших українських асистенток педагога?

Приєднуйтесь до онлайн інформаційної та методичної зустрічі:
6-го вересня 2023 з 17.00 до 19.00

Реєструйтесь, будь ласка, тут.

Зустріч буде присвячена темі адаптації та залучення ново- (і давно) прибулих дітей та учнів з України до MŠ і ZŠ. Під час зустрічі ми разом дослідимо стратегії та найкращі практики, які допоможуть полегшити адаптацію та підтримку дітей на новому освітньому шляху. Метою є створення надихаючого та сприятливого середовища, яке дозволить багатомовним дітям інтегруватися в нове шкільне середовище.

Темою вас поведуть:

- Зузана Прокопова, методистка для ZŠ, META, o.p.s.
- Кристина Хмелікова, методистка для MŠ, META, o.p.s.
- Двомовні асистентки педагога з MŠ і ZŠ (буде додатково уточнено)

Участь безкоштовна. Зареєстровані учасниці/учасники отримають посилання на Zoom. Будь ласка, зареєструйтесь до 1-го вересня 2023, кількість учасників онлайн-зустрічі обмежена.

Через поширення презентації, треба підключитись з комп’ютера (телефон не підійде).

Зустріч проходитиме чеською мовою, але в разі потреби протягом усієї зустрічі буде присутня перекладачка (з/на українську).

Зустріч призначена для українських асистенток і асистентів педагога, які вже працюють в MŠ або ZŠ.

Проект реалізується за технічної та фінансової підтримки ЮНІСЕФ у межах робочого плану Міністерства освіти, молоді та спорту ЧР.
   

publikováno: 10. 08. 2023

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.