+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Intenzivní kurz češtiny pro žáky bez znalosti jazyka v Praze na ZŠ Marjánka a ZŠ Lyčkovo náměstí

Rada HMP schválila usnesením pilotní realizaci intenzivního kurzu výuky českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem základních škol na území hl. m. Prahy. Ve školním roce 2019/2020 je na základě zkušeností rozšířena kapacita kurzu o kurz pro žáky, kteří neovládají čtení a psaní.

Na Základní škole Marjánka v Praze 6 pokračuje intenzivní kurz českého jazyka pro nově příchozí žáky z celé Prahy, kteří mají nulovou znalost tohoto jazyka. Je určen pro žáky, kteří umí číst i psát.

Nově je zřízen kurz i na Základní škole a mateřské škole Lyčkovo náměstí. Ten je určen pro žáky, kteří neumí číst ani psát.

Intenzivní kurz českého jazyka není zpoplatněn. Náklady na tuto službu jsou součástí rozpočtu hl. m. Prahy.

Kurz má omezenou kapacitu, nicméně je možné se do něj v průběhu školního roku přihlašovat průběžně (v závislosti na obsazenosti). Přihlášení do kurzu zajišťuje ředitel kmenové ZŠ, který kontaktuje ředitele ZŠ Marjánka nebo ZŠ Lyčkovo náměstí.

Kurz trvá tři měsíce a nabízí zájemcům denně čtyři hodiny intenzivní individualizované výuky, která na tuto dobu nahrazuje výuku v kmenové škole.

Kontakty:
ZŠ Marjánka, příspěvková organizace, Praha 6, Bělohorská 52/417
Kontaktní osoba: ředitelka školy Bc. Mgr. Anna Niklová, tel.: 220 517 391, info@zsmarjanka.cz

ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK v Praze, Praha 8 - Karlín, Lyčkovo náměstí 6
Kontaktní osoba: ředitel školy Mgr. Jan Korda, tel.: 221 779 670, reditel@zs-ln.cz

Pravidla a parametry pro přijímání dětí do intenzivního kurzu ČJ najdete v příloze.

Více o inkluzi na ZŠ Marjánka najdete ve videu

publikováno: 04. 09. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.