+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Podpora rozvoje sociálních sítí


Zde je několik tipů, jak sociální sítě a vztahy s majoritní společností rozvíjet a podporovat:

  • Podpora spolužáků a jejich patronát je pro rozvoj vztahů mezi žáky základním systémovým opatřením. Užitek z něho mají nejen žáci cizinci, ale i ostatní spolužáci, které komunikace a řešení problematických situací s danou problematikou souvisejících nepochybně obohacují.
  • Nabídka volnočasových aktivit otevřených žákům cizincům, ale například i jejich rodičům, podpoří velmi významně vztahy a tvorbu sociálních sítí. Neformální setkávání, která mají odlišnou atmosféru než klasická školní docházka, jsou často pro integraci cizinců v mnoha ohledech významnější než samotná školní docházka. Škola může kromě klasických kroužků, do kterých by měli mít žáci cizinci automaticky přístup, nabízet např. kurzy češtiny (a to i pro rodiče), případně i kurzy občanskoprávního minima pro samotné rodiče. Kurzy mohou mít např. formu tzv. nízkoprahových kurzů. Více o nízkoprahových kurzech se dozvíte zde.
  • Podpora multikulturní výchovy na škole s využitím žáků cizinců a jejich rodičů (besedy, orální historie cizinců, atd.) je další způsob, jak podpořit vztahy mezi žáky cizinci, jejich rodiči, školou a spolužáky. A navíc to podporuje i průřezové téma Multikulturní výchova. Více v příslušné sekci.
  • Aktivní zapojení rodičů žáků, případně celé komunity do školního dění je další způsob, jak podpořit vztahy mezi migranty a majoritou. Samotní rodiče mohou např. sami vést některé volnočasových aktivit, jako jsou tradiční ruční práce, kurzy vaření apod.

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.