+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Komentář METY k novelizaci vyhlášek

META, o.p.s. dlouhodobě usiluje o změnu nastavení jazykové přípravy nově příchozích dětí a žáků bez (dostatečné) znalosti češtiny. Novelizovaná vyhláška přináší mnohé pozitivní změny v organizaci a rozsahu jazykové přípravy. Vyhláška upřesňuje organizaci jazykové přípravy a systém určených škol, který by měl více reagovat na rozložení dětí s potřebou jazykové přípravy v regionech a tím umožnit její větší dostupnost. Zároveň s tím přichází nový, flexibilnější způsob financování, který by měl dovolit školám pružněji reagovat na nově příchozí děti a žáky během školního roku. Umožňuje také větší flexibilitu v realizaci jazykové přípravy (prezenčně i online). Přináší také podpůrné materiály pro pedagogy v podobě jazykového testu a kurikula češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) a zejména klíčové doporučení realizovat jazykovou přípravu v době běžné výuky, nikoliv po výuce, jak bylo dosud běžné. To vše jsou tedy pozitivní kroky, které jazykovou přípravu mohou pomoci zajistit většímu počtu potřebných žáků a určeným školám poskytne zřejmě kontinuální financování a možnost vystavět systém jazykové přípravy na dané škole.
Nový systém má ale mnohé nejasnosti, úskalí, ale i zásadnější opomenutí či nedostatky. Největším z nich je omezení cílové skupiny s nárokem na toto opatření stále jen na děti, žáky s cizí státní příslušností, což opomíjí děti s českým či dvojím občanstvím s neznalostí jazyka. Druhým nedostatkem je pak fenomén určování škol, který může v důsledku znamenat likvidaci již nastavené podpory a dobré praxe na školách, které podmínky pro jazykovou přípravu ve své škole dlouho budovaly, ale nesplní kritéria určení.
Shrnuli jsme připomínky k systému.

publikováno: 04. 08. 2021

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.