+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

Kulatý stůl pro MŠ/ZŠ: Nový systém jaz. přípravy dětí a žáků s OMJ

META, o. p. s. ve spolupráci s MŠMT ČR zve všechny aktéry působící na poli vzdělávání dětí a žáků s OMJ na panelovou diskuzi věnovanou tématu „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s OMJ – zkušenosti a vyhlídky“. Cílem setkání je zhodnotit, jak funguje nový systém jazykové přípravy po prvním roce své existence, a informovat pedagogy, zástupce krajských odborů školství a další klíčové aktéry o výhledu na další školní rok v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ s ohledem na začleňování dětí a žáků z Ukrajiny.

V rámci panelové diskuze vystoupí PaedDr. Michal Černý, ředitel Odboru základního vzdělávání a mládeže, MŠMT ČR.

Setkání proběhne online prostřednictvím platformy ZOOM v úterý 31. 5. 2022 od 14:00 do 17:00 hod.

Zájemce o účast prosíme o registraci prostřednictvím registračního formuláře.

Setkání se koná v rámci projektu "Program na podporu pedagogů při vzdělávání dětí a žáků cizinců" AMIF/25/01, který je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

publikováno: 27. 05. 2022

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.