+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

META prosazuje strategické cíle ve vzdělávání dětí a žáků s OMJ

Na českých školách se vzdělává něco přes 2 % žáků cizinců. Dětí, které nemají znalost češtiny, tedy vyučovacího jazyka, je ve školách ještě o něco více. Bez dostatečné jazykové podpory nemají stejné šance jako rodilí mluvčí. Pouhou přítomností ve třídě se jazyk nenaučí. Včasná a intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) jim umožní rychlejší zapojení do vzdělávání, společnosti i na trh práce.

Školy, kde se žáci s odlišným mateřským jazykem vzdělávají, nejsou v jednoduché situaci. Řeší jak zorganizovat, financovat a realizovat jazykovou přípravu formou zmíněné ČDJ. Současný vzdělávací systém zohledňuje žáky cizince. Jsou tu však další děti a žáci s potřebou výuky češtiny. Například děti občanů ČR, které dlouhodobě pobývaly v zahraničí a nemají akademickou znalost češtiny. V současné době je jazyková příprava v ČDJ v drtivé většině nedostačující na základním i středním stupni vzdělávání. Mimochodem střední školy jsou jediné, kde počty žáků cizinců výrazně nenarůstají. Šance na přijetí a úspěšné absolvování střední školy s maturitou jsou pro tyto žáky bez pomoci v češtině mizivé.

Nedostupnost adekvátní jazykové přípravy je způsobena nedostatky v legislativě, ve financování a při aplikační praxi. META proto definuje Strategické cíle pro rozvoj jazykové přípravy pro roky 2018-2020 a prosazuje změny, které zajistí systémovou a adekvátní podporu pro školy a výuku češtiny jako druhého jazyka pro ty děti, které to skutečně potřebují.

 

publikováno: 03. 12. 2018

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.