+420 773 304 464 info@meta-ops.cz

META: Vydali jsme výroční zprávu

Vydali jsme Výroční zprávu 2018. A ani v tomto roce jsme neopustili náš tradiční formát v podobě desek. Tento drobný zvyk odráží naše hlubší přesvědčení a potřebu dělat věci užitečné, praktické, smysluplné a na cíl a uživatele orientované. A takové byly i naše aktivity v roce 2018. Ten byl ve znamení ukončování velkých pilotních projektů, což s sebou neslo mnohé výzvy. Věnovali jsme se zhodnocení pilotní jazykové přípravy na MŠ a ZŠ i jazykové přípravy budoucích žáků SŠ. Shodli jsme se s dětmi, rodiči, pedagogy i dalšími odborníky, že tento koncept je ve vzdělávacím systému potřebný a žádoucí. Naše poznatky jsou základem pro naše advokační aktivity, odráží se ale i v komunikaci se školami, v náplni poradenství, seminářů a staly se tématem všech kulatých stolů. V souvislosti s ukončováním projektů jsme se tak trochu proměnili na malé nakladatelství. Vydali jsme totiž 9 publikací. A aby toho nebylo málo, natočili jsme 12 videí.

Velký respekt, poklonu a obrovský dík vyjádřila programová ředitelka METY Kristýna všem svým kolegyním a kolegům, kteří se do činnosti METY (nejen) v roce 2018 zapojili. Díky jejich nasazení se práce v METĚ, aktivity i výsledky, kterých dosahujeme, stávají neobyčejné. Poděkování směřuje i lektorům, regionálním spolupracovnicím, partnerům, podporovatelům a příznivcům, nově ambasadorkám METY a obzvlášť dobrovolnicím a dobrovolníkům. A také všem klientům, kteří aniž tuší, jsou našimi velkými učiteli a inspirátory.

META výroční zprávou započala také cestu k nové vizuální identitě, která využívá specifika českého jazykového prostředí - diakritiku doplněnou o interpunkci a znaménka vypůjčená z dalších jazyků. Vizuál tak znaky posouvají do estetické, dekorativní formy designu. Vizuální jazyk také akcentuje důležitost znalosti jazyka coby prostředku k úspěšnému začlenění do společnosti a jako potřebný základ otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností.
Vizuální identitu vytváří pro METU grafické Studio Breisky, kterému taktéž děkujeme.

Stáhněte si online verzi výroční zprávy

publikováno: 29. 05. 2019

Logo občanského sdružení META.

Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR.